Termeni și condiții

Mind Essence depune toate eforturile rezonabile pentru a menține un site informativ, util, și în condiții de siguranță a utilizării de către publicul larg. Aceste eforturi includ, dar nu sunt limitate la: garantarea confidențialității datelor personale transmise pe site, în scopul solicitării unei ședințe, pentru abonarea la newsletter sau pentru informatiile transmise in timpul sesiunilor de terapie online (prin Skype).

Atât cabinetul fizic (vezi datele de contact pentru adresa), cât și cel virtual (site, Skype) sunt licențiate de către Colegiul Psihologilor din România și au asigurare de răspundere civilă împotriva malpraxisului. Vă rugam să citiți cu atenție acești termeni și condiții și să vă asigurați că sunteți de acord cu ele. Site-ul nu vă poate oferi un nivel util al serviciilor solicitate în afara acestor termeni și condiții.

Vă rugăm să rețineți că veți fi denumit în continuare „client” sau „utilizator”. Termenul „furnizorul” include Mind Essence, mind-essence.ro și psihologii afiliați.

01

Condiții de utilizare a site-ului

Site-ul și toate materialele de pe site care sunt puse la dispoziția utilizatorilor nu pot înlocui suportul psihologic și psihoterapeutic specializat. Rolul articolelor este de a prezenta informații și puncte de vedere, într-o formă mai mult sau mai puțin literară. Mind Essence declină orice garanție, expresă sau implicită, referitoare la aplicabilitatea conținutului site-ului la specificul fiecărui client. Lectura articolelor sau parcurgerea testelor nu reprezintă auto-psihoterapie, iar efectele unei eventuale auto-tratări pe baza informațiilor incluse în acest site nu sunt imputabile Mind Essence.

02

Contextul de desfasurare a psihoterapiei

Psihoterapia presupune organizarea și desfășurarea activității individuale / de cuplu / de familie / de grup în cadrul ședințelor de lucru, în vederea ameliorării/remiterii simptomatologiei curente și creșterii calității vieții clientului, conform normelor europene și românești, a legislației în vigoare și a standardelor de formare impuse de Institutul de Psihoterapie Pozitivă de la Wiesbaden și de Colegiul Psihologilor din România.

Psihologul psihoterapeut:

 • se obligă să respecte normele Codului Deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
 • va negocia locul, data, frecvența și ora întâlnirilor de lucru cu clientul;
 • va negocia costul ședințelor de lucru și modalitățile de achitare în condițiile respectării legilor în vigoare.
 • va desfășura activități conform competențelor și tipului de atestat obținut.

Clientul:

 • este în cunoștință de cauză că participarea la ședințele de lucru servește intenției personale vizând rezolvarea/ameliorarea situațiilor problematice pentru care a solicitat ajutor specializat;
 • se obligă să participe regulat la întâlniri, eventual sa anunțe psihologul psihoterapeut cu cel puțin două ore înainte de neprezentarea la cabinet din motive declarate, în caz contrar achitând contravaloarea ședinței;
 • se obligă să respecte recomandările de lucru ale psihologului psihoterapeut, acesta acționând exclusiv în beneficiul clientului;
 • în condițiile în care se impune, clientul se obligă să realizeze controale medicale la medici specialiști, după cum urmează: medici psihiatri, medici neurologi, medici cardiologi, medici dermatologi, etc., la recomandarea psihologului psihoterapeut;
 • se obligă ca pe durata consilierii/terapiei să nu recurgă la nici o forma de vătămare corporală a sa (tentativa de suicid, automutilări, etc.) sau a altor persoane;
 • înțelege și respectă limitele relației terapeutice, relația finalizându-se odată cu ieșirea din terapie a clientului. Atât psihoterapeutul cât și clientul se obligă să nu intre în nici un alt tip de relație unul cu celălalt (sentimentală, de afaceri, etc.), atât în timpul, cât și la minim doi ani de la incheierea terapiei;
 • se obligă să aduca la cunoștință psihologului psihoterapeut tulburările sau maladiile ce constituie antecedente personale patologice. Neinformarea asupra acestora absolvind psihologul psihoterapeut de responsabilitățile ce decurg din nerespectarea indicațiilor și contraindicațiile consilierii/terapiei.

03

Materialele cu drepturi de autor

Conținutul site-ului și toate materialele prezentate în secțiunile Despre mine, Despre Mind Essence, ca și articolele publicate reprezintă concepția originală a autorului. Orice preluare, în integralitate sau trunchiat, fără menționarea completă a sursei și autorului reprezintă o încălcare a drepturilor legii de autor și va fi sancționată conform legii.

Mind Essence este o marcă în curs de înregistrare la OSIM („Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci”).

04

Link-uri către alte site-uri

Acest site include o serie de trimiteri către alte site-uri. Mind Essence va urmări actualizarea acestor site-uri, însă nu poate fi făcut răspunzător pentru conținutul acestora, și nici pentru modificarea ulterioară a conținutului deja postat online.